PBL FOR PRAKTIKERE er oppdatert med nye kommentarer til kapittel 22 i plan- og bygningsloven

Kommentarer til plan- og bygningslovens paragrafer i PBL FOR PRAKTIKERE ajourføres kontinuerlig, til nytte for saksbehandlere i kommunene, ansvarlig søkere, prosjektledere og for hele byggenæringen.

Kommentarer til paragrafer til plan- og bygningsloven blir fortløpende lagt inn i PBL FOR PRAKTIKERE. Kapittel 22. Sentral godkjenning av foretak er nå ferdig oppdatert med nye kommentarer.

Tilbake til forsiden