Til alle våre kunder og samarbeidspartnere

Ifm. situasjonen med koronaviruset (Covid-19) har Byggtjeneste lagt forholdene til rette for at vi skal klare å ivareta våre tjenester som normalt.

Vi vet våre tjenester er svært viktig for våre kunder, og at mye kan stoppe opp om vi ikke klarer å levere det vi skal. Byggtjeneste forholder seg til myndighetenes føringer for begrensning av spredningen av viruset og vi har innført hjemmekontor til alle ansatte som kan jobbe hjemmefra.

Vi håper at våre kunder ikke vil merke noe forskjell på den daglige driften. Det kan imidlertid være at vi i enkelte tilfeller vil måtte bruke noe mer tid på å besvare henvendelser, men vi gjør vårt ytterste for at vi fremstår «normale» i en for oss alle unormal situasjon.

Tilbake til forsiden