Forurensningsforskriften er ajourført pr. 1 jan 2020

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) er ajourført med endringer, senest ved forskrift 29 nov 2019 nr. 1615 (i kraft 1 jan 2020). Endringene gjelder nye satser i §§ 39-4, 39-7 og 39-8.

Tilbake til forsiden