Forskrift om brannforebygging er ajourført pr. 1 jan 2020

Forskrift om brannforebygging er ajourført med endringer, senest ved forskrift 6 des 2019 nr. 1658 (i kraft 1 jan 2020). Endringen gjelder § 23. Omsetning og merking av bærbart brannslokkeapparat.

Tilbake til forsiden