Byggkatalogen

Byggevarer med produktdokumentasjon

I Byggkatalogen finner man samtlige varer i Norsk Byggevarebase (NOBB) som har dokumentasjon tilknyttet seg, slik at man har tilgang til informasjon om de ulike byggevarenes tekniske egenskaper og HMS- og FDV-dokumentasjon. I tillegg inneholder katalogen øvrig relevant dokumentasjon knyttet til varen der dette finnes, som f.eks. tekniske godkjenninger, sertifikater, monteringsanvisninger, produktbilder og/eller miljøbilder. Samtlige produkt- og miljøbilder finnes i høyoppløselig format, slik at man kan laste dem ned og benytte dem i forbindelse med beskrivelser i et prosjekt, hvor man også kan koble dette med det aktuelle NOBB-nummeret.

I Byggkatalogen finner man også all dokumentasjon som er knyttet til varene i NOBB. Her følger en beskrivelse av de viktigste dokumentasjonstypene som du vil finne i Byggkatalogen:

Produktdatablad skal inneholde tilstrekkelig relevante tekniske opplysninger om de ulike produktene til at informasjonen kan benyttes i prosjekterings-, innkjøps- og brukssituasjoner der man skal dokumentere selve produktet mot myndighetskravene.

HMF-faktablad gir håndverkere, verneombud og HMS-ansvarlige informasjon om miljømessige forhold, innemiljø og allergiutvikling samt henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Sikkerhetsdatablad for kjemiske og tekniske produkter.

FDV-dokumentasjon gir byggherren/forbrukeren en redegjørelse for rengjøring, ettersyn/kontroll og vedlikeholdsinstrukser samt informasjon om byggevarens fuktbestandighet, levetid, avfallsbehandling m.m.

Miljødeklarasjon type III i henhold til ISO 14025 foreligger for en del byggevarer. Her fremkommer alle relevante miljødata for produktene. En slik miljødeklarasjon er også utgangspunkt for miljøvurdering i ECOproduct.

Monterings- og leggeanvisning for produktene publiseres dersom dette foreligger.

Tekniske godkjenninger eller produktsertifikater utstedt av akkrediterte kontrollorganer publiseres dersom det er utarbeidet.

 

Byggkatalogen er en del av Byggtjeneste Portalen.

Tilbake til forsiden