Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven)

Ny lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) av 16 juni 2017 nr. 65 med ikrafttredelse 1 jan 2018, med unntak av § 9 som trer i kraft 1 juli 2018. Fra samme tidspunkt oppheves lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner. 

Tilbake til forsiden