Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) er ajourført

Matrikkellova er ajourført med endringar, seinast med lov 15 juni 2018 nr 38 (i kraft 20 juli 2018).


Les mer

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) trådte i kraft 1. januar 2018

Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven)

Vis flere nyheter