Universell Utforming i arealplanlegging

Et nytt emne i Plansserien skreddersydd for arealplanleggere og kommuner som skal i gang med å planlegge uteareal for bevegelshemmede, synshemmede og hørselshemmede. Det vil gi en dypere forståelse av hvilke krav som stilles til landskapsplan og bebyggelsesplan i de ulike fasene.


Les mer

ECOproduct nå også i engelskspråklig versjon

Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften)

Ny forskrift om offentlige anskaffelser av 12 aug 2016 nr. 974 med ikrafttredelse 01.01.2017


Les mer

Lov om vegar (veglova) er ajourført

Veglova er ajourført med endringer pr. 01.01.2017.


Les mer

Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) er ajourført

Ny lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) av 17 juni 2016 nr. 73 med ikrafttredelse 1 jan 2017.


Les mer
Vis flere nyheter