Jordskifte knyttet til utbygging "Urbant jordskifte"

Dette emnet tar for seg jordskifteloven i praksis og belyser hvilke lover som gjelde og hvordan de skal brukes i forskjellige scenarier.


Les mer

Strandsonen

Hvilke lover og regler gjelder for strandsonen og hvordan skal de brukes i praksis?

I emnet «strandsonen» kan du med en enkel språkform lese deg opp på hva og hvilke problemstillinger du må ta hensyn til og hvilke paragrafer som gjelder.


Les mer

Universell Utforming i arealplanlegging

Et nytt emne i Plansserien skreddersydd for arealplanleggere og kommuner som skal i gang med å planlegge uteareal for bevegelshemmede, synshemmede og hørselshemmede. Det vil gi en dypere forståelse av hvilke krav som stilles til landskapsplan og bebyggelsesplan i de ulike fasene.


Les mer

ECOproduct nå også i engelskspråklig versjon

Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften)

Ny forskrift om offentlige anskaffelser av 12 aug 2016 nr. 974 med ikrafttredelse 01.01.2017


Les mer
Vis flere nyheter