Universell Utforming i arealplanlegging

Et nytt emne i Plansserien skreddersydd for arealplanleggere og kommuner som skal i gang med å planlegge uteareal for bevegelshemmede, synshemmede og hørselshemmede. Det vil gi en dypere forståelse av hvilke krav som stilles til landskapsplan og bebyggelsesplan i de ulike fasene.

Emnet inneholder sjekklister som hjelper til med å holde orden i ulike faser av arbeidet; adkomst, materialbruk, belysning og lydtiltak. 

LES MER HER

Eller skaff deg et abonnement på Byggtjeneste portalen her

Tilbake til forsiden