Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften)

Ny forskrift om offentlige anskaffelser av 12 aug 2016 nr. 974 med ikrafttredelse 01.01.2017

Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) av 12 aug 2016 nr. 974 med ikrafttredelse 1 jan 2017 er ajourført med endringer ved forskrifter 9 des 2016 nr. 1483, 20 des 2016 nr. 1744 (i kraft 1 jan 2017).

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr. 402.

Tilbake til forsiden