Slutt på overgangsordning for TEK10

Søknader om byggetiltak som kommer inn til kommunen etter 1. januar 2019 skal prosjekteres etter TEK17.

Da den nye byggtekniske forskriften (TEK17) trådte i kraft 1. juli 2017, tillot en overgangsordning prosjektering og bygging enten etter TEK10 eller TEK17. Denne ordningen opphørte ved årsskiftet, og nå er det kun TEK17 som gjelder.

 

Tilbake til forsiden