Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) er ajourført

Matrikkellova er ajourført med endringar, seinast med lov 15 juni 2018 nr 38 (i kraft 20 juli 2018).

Tilbake til forsiden