Bustadbyggjelagslova er ajourført

Bustadbyggjelagslova er ajourført med endringer, senest ved lov 16 juni 2017 nr. 51 (i kraft 1 jan 2018) som følge av ny lov om likestilling og forbud mot diskriminering (i kraft 1 jan 2018).

Tilbake til forsiden