Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) er ajourført

Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) er ajourført med endringer, senest ved forskrift 19 des 2017 nr. 2247 (i kraft 1 jan 2018).

Endret § 4-3 Samordnede innkjøp, § 5-4 Beregning av anskaffelsens anslåtte verdi, § 7-8 Innkjøps­sentraler, § 9-6 Avvisning på grunn av forhold ved tilbudet, § 17-1 Det europeiske egenerklærings­skjemaet og § 26-1 Rammeavtaler.

Tilbake til forsiden