Matrikkelforskriften er oppdatert

Matrikkelforskriften er ajourført med endringer, senest ved forskrift 30 nov 2017 nr. 1861 (i kraft 1 jan 2018).

Endret §§ 16, 19 og 40.

Tilbake til forsiden