Bustadoppføringslova er ajourført

Bustadoppføringslova er ajourført med endringar seinast med lov 16 juni 2017 nr. 65 (i kraft 1 jan 2018).
Ny § 1b. Eigarseksjonssameige

Tilbake til forsiden