Ny forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter pbl

Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter pbl av 8. desember 2017 nr. 1950, med ikrafttredelse 1. januar 2018. Forskriften omfatter prosessen for private forslagsstillere fra forespørsel om oppstartsmøte til kunngjøring og varsling av planoppstart. Forskriften inkluderer merknader til enkelte paragrafer.

Tilbake til forsiden