Byggesaksforskriften (SAK10) er ajourført

Forskriften er ajourført med endringer, senest ved forskrifter 17 des 2017 nr. 2137 (i kraft 1 jan 2018) og 29 des 2017 nr. 2395 (i kraft 1 jan 2018)

Endret § 4-3. Unntak fra krav i plan- og bygningslovgivningen for visse tiltak som behandles etter andre lover og § 15-3. Tidsavgrensede krav om tilsyn.

Tilbake til forsiden