Byggteknisk forskrift (TEK17) er ajourført

Forskriften er ajourført med endringer, senest ved forskrift 12 des 2017 nr. 2000 (i kraft 1 jan 2018).

Endret § 14-3. Minimumskrav til energieffektivitet og nytt fjerde ledd § 14-5. Unntak og krav til særskilte tiltak

Tilbake til forsiden