Plan- og bygningsloven er ajourført

Loven er ajourført med endringer, senest ved lov 16 juni 2017 nr. 63 (i kraft 1 jan 2018).

Nytt femte ledd i § 5-4. Myndighet til å fremme innsigelse til planforslag og ny § 5-7. Søksmål om gyldigheten av innsigelse og departementets avgjørelse.

Tilbake til forsiden