Plan- og bygningsloven er er ajourført

Plan- og bygningsloven er ajourført med endringer, senest ved lover 28 apr 2017 nr. 20 (i kraft 1 juli 2017) og 21 juni 2017 nr. 97 (i kraft 1 juli 2017).

Tilbake til forsiden