Jordskifte knyttet til utbygging "Urbant jordskifte"

Dette emnet tar for seg jordskifteloven i praksis og belyser hvilke lover som gjelde og hvordan de skal brukes i forskjellige scenarier.

Ved å lese Urbant jorskifte får man en dypere forståelse av blant annet:

  • hvordan etablere hensiktmessige eiendomsgrenser som grunnlag for arealplanlegging.
  • Hva skal til for å samordne eiendommer og rettighetshavere basert på de utbyggingsressurser som stilles til rådighet innenfor området før reguleringsplanen blir utarbeidet og før utbyggingen tar til.
  • Innsikt i fordelingen av utbyggingverdier og kostnader ved gjennomføring av vedtatt reguleringsplan.
  • Hvordan etablere samarbeidsordninger for drift av gjennomførte utbyggingsområder

Les mer i Planserien

Tilbake til forsiden