ECOproduct nå også i engelskspråklig versjon

I ECOproduct finnes det nå to flagg øverst til høyre i skjermbildet, hvor man nå kan velge mellom norsk og engelsk tekst for byggevarens navn samt vurdering for samtlige byggevarer.

Tilbake til forsiden