Lov om vegar (veglova) er ajourført

Veglova er ajourført med endringer pr. 01.01.2017.

Veglova er ajourført med endringer, senest ved lover 16 des 2016 nr. 99 (i kraft 1 jan 2017) og 16 des 2016 nr. 100 (i kraft 1 jan 2017).

Tilbake til forsiden