Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) er ajourført

Ny lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) av 17 juni 2016 nr. 73 med ikrafttredelse 1 jan 2017.

Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) av 17 juni 2016 nr. 73 med ikrafttredelse 1 jan 2017 erstatter tidligere lov av 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser.

Tilbake til forsiden